Luba Ladies Classic gaat door op 17 juni 2023, politiebegeleiding is toegezegd

13 april 2023

De organistatie van de Luba Ladies Classic was geschrokken nadat de Nationale Politie bekend maakte om abrupt anders invulling te geven aan de jarenlange werkwijze binnen het politiekorps met betrekking tot het begeleiden van wielerwedstrijden. Bij navraag bij onze contactpersonen binnen de politie heeft de organisatie van de Luba Ladies Classic een uitzonderingspositie gekregen en komen er ook dit jaar weer motoragenten ter begeleiding tijdens de koers op 17 juni 2023.

Al jarenlang worden wielerwedstrijden begeleid door opgeleide motoragenten. Nu zijn er in Nederland, ook al jarenlang, te weinig opgeleide motoragenten om deze wielerwedstrijden te begeleiden. De veronderstelling is dat deze krapte nog wel een aantal jaar zal aanhouden. De KNWU heeft in overleg met, en op verzoek van, de politie vanaf 2018 al aanpassingen gedaan aan de wedstrijdkalender. Zo is het aantal wedstrijden met politiebegeleiding verder gedaald en zijn meer wielerwedstrijden ‘omlopen’ (een wedstrijd op een volledig afgesloten parcours) geworden. Ook werkt de KNWU al jaren aan een kader voor het inzetten van meer vrijwillige motorrijders om de verminderde inzet van motoragenten bij wielerkoersen op te vangen.